דפים

About

My name is Sagy and I'm a senior software engineer in a big software company in Israel. My specialties are C/C++, C/C++, MFC/WTL, Network Security, Microsoft Windows APIs (WIN32 API), Unix/Linux, Client/Server Programming, Network Protocols, Windows Driver Development.

I will post about stuff that interests me, professional thoughts and things that I run into during work. I hope that someone will find this material useful.

Sagy


קוראים לי שגיא מיז'יריצקי ואני מהנדס תוכנה בחברה גדולה במרכז הארץ. ההתמכויות העיקריות שלי הן C/C++, MFC/WTL, אבטחת רשתות תקשורת, Microsoft Windows APIs, Unix/Linux, תכנות מערכות שרת/לקוח ופרוטוקולי תקשורת.

פתחתי את הבלוג הזה על מנת לכתוב כאן על הדברים שמעניינים אותי, הדברים המקצועיים בהם אני מתעסק בחיים, דברים שאני עושה בזמני הפנוי ותקוותי שמישהו ימצא בזה עיניין ושימוש. לפעמים כתיבה או נסיון להסביר משהו תורם גם להבנתו של הדובר וזו עוד סיבה לכתוב על הדברים שאני מתעסק בהם.

אשמח אם תגיבו, תצרו קשר, תשלחו בקשות ותלונות, דיעות.


שגיא